Spændende foredrag i Den Gule Bygning.

Onsdag, den 19. februar kl. 19.30 fortæller forfatteren Henning Ringgaard Lauridsen om sin nye bog “Ved jorden at blive”.
Lokalarkiverne står for arrangementet.
Kaffe med brød Kr. 50,-
Læs mere her:

Ved jorden at blive
Mennesker og begivenheder i Vestjylland gennem tre hundrede år
En foredragsaften, hvor vi møder knøsen, der tvinges i knæ under slagene fra en satanisk underofficer i landmilitsen. Vi stifter bekendtskab med studedrivere og bissekræmmere. Vi følger stræbsomme husmænd på kanten af heden, og vi præsenteres for vestjyske bondepolitikere, der kæmpede for et andet Vestjylland.
Aftenens tilhørerne bliver ej heller forskånet for at høre om familietragedier, svigt og uægte børn, og de kommer med til intense møder i missionshuset, hvor vækkelseshymner svinger til trippevalsetoner, mens støvlehælene under bænken slår takten an. Sidst i foredraget oprulles slutspillet for de mindre vestjyske landbrug. Bondekulturen opløses, og sammen med tusindvis af andre bondebørn forlod foredragsholderen ploven for at søge over i et andet erhverv.
Foredragsholderen Henning Ringgaard Lauridsen, der er historiker og fhv. leder af Viborg Museum, fortæller om mennesker og begivenheder i Vestjylland gennem tre hundrede år med udgangspunkt i sin nye bog, Ved jorden at blive. En vestjysk slægts- og danmarkshistorie 1661-1984. Den lille og den store historie flettes i bogen sammen til et hele, og metoden med at skildre begivenhederne, som de blev oplevet af ganske almindelige vestjyder gennem otte slægtled, kan givetvis være til inspiration for mange slægts- og lokalhistorikere.

Velkommen til et spændende foredrag!