Kristine Holm-Jensen fortalte om tekstilindustriens udvikling og betydning
for det midtjyske område.

Arkiverne i Den Gule Bygning stod for arrangementet!

Foto: Knud Bunde

Der var et pænt fremmøde af lokale borgere. Der blev sunget et par sange og midtvejs i foredraget var der kaffe med brød.

Vildbjerg Lokalhistoriske Arkiv gemmer tusinder af gamle fotos. Disse fotos arbejder vi med at registrere og digitalisere. Via vores database (Arkibas) kan disse fotos ses på www.arkiv.dk. Du kan også søge efter oplysninger/fotos på Google. For at så mange som muligt får glæde og gavn af de gamle fotos, lægger vi en del ud på facebooksiden: “Vilbjergbilleder – Nostalgi”, siden følges pt af godt 1100.

Læs om de danske arkiver her!   Fakta Arkibas og ArkivDK 050717